tsniut.co.il

 • יצירת חשבון
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

השכלה של פעם והשכלה של היום

דוא הדפסה PDF

השכלה של פעם והשכלה של היום.

שתקפה רבים מבני עמנו, סחף המוני המאופיין בכמה תפיסות מוטעות שהמיטו חורבן נוראי במחנינו, תפיסות של בינוניות שטחיות רדיפה אחר אורחות הגויים וכו'

 

... אותם תפיסות ברבות השנים עברו בתורשה למחנה המזרחי דאז מה שמכונה היום גוש ה"בני עקיבא" וכדומה... ממנו נולדה התופעה המתקרית יהודי "מסורתי" קרי שחי רדוד מנהג אבותיו בידיו ונטייה כללית למטה... אם ננסה לנתח את העקמימות בחשיבה שבקרב מחנות אלו נמצא מס' מאפנים זהים. ואם נעמיק קצת יותר נמצא כי מאפיינים אלו הם מנת חלקנו גם אנו היום בתנועה החדשה בקרב מחנינו הלא היא תנועת "משכילי הצניעות" ושאר חסידי הקאסטם למינהם...   גדול השלוםגדול השלום זוהי סיסמא מנצחת עבור כל זרם שמאחוריו עומד היצר הרע במטרה להחטיא המונים, אין טענה מוצלחת ומתיפייפת יותר מזו תוך התרסה בצד שכנגד שהוא אינו השכיל להבין שדרכיה דרכי נועם וכו'... כאשר המוני המשכילים נהו אחר אורחות הגויים הם הסבירו דבריהם בטענת "גדול השלום", וכנ"ל המזרחי שהתרפסו אחר מנהיגי המדינה הציונית, "ישראל אף א"פ שחטא ישראל הוא" וחשיבות לדרכי נועם היו טענות שגורות בפי הנ"ל בעודם מתעלמים מחורבן התורה שנגרם כתוצאה מצעדיהם אלו, וכמו שהתריס כנגדם הגר"א וואסרמן זצ"ל "אם אתם כ"כ רוצים שלום מדוע לא תעשו שלום עם היצר הרע בעצמו"... ובמילים אחרות שלום לא עושים בכל מחיר. התוצאה השווה. התוצאות של פעולות אלו המנוגדות לרצון ה' היו בשתי המקרים שוות, שלום לא הושג רק השנאה גברה, את המשכילים זרקו למחנות הריכוז ביחד עם שאר המחנה החרדי מבלי להתחשב בהתרפסות שלהם, וגם המזרחי ספגו את   מהלומת אהבת ישראל הגדולה בכל תוקף מידי הקלגסים שגירשו אותם מגוש קטיף מבלי להתחשב בסוכריות שחילקו המתנחלים לצוות המגרשים ושאר דרכי הנועם בהם פעלו כל השנים עד שהאליל התנפץ להם בפנים. ולענייננו. גדול השלום זוהי כמעט מילת המפתח המרכזית בקרב רבני הקאסטם למינהם שמתירים פאות שנאסרו ע"י כל גדולי ישראל לכלות צעירות וכ"כ נמנעים מלהוכיח על הפירצה הנוראית תוך שהם זועקים מאמרי חז"ל על גודל החשיבות של שלום בית... התוצאה השווה. כמו אז גם היום המסר הוא ברור – ה' יתברך הוא מלך שהשלום שלו ולזכות לשלום לא שייך אם אין הדבר נעשה בדרכה של תורה, וכבר העיד לנו רש"י במסכת סוטה על דברי חז"ל זכו שכינה בינהם "שלא יהיו הוא נואף ולא היא נואפת" במילים אחרות לא שייך שלום כאשר האשה לבושה בפריצות, ובמשרדי הרבנות השונים ניתן לשמוע בבירור מה תוצאות דרכי שלום אלו רח"ל...  ישראל אף על פי שלא חטא ישראל הואסימן מובהק קיים כדי לזהות על ידו "סטיה" זו של רדיפת שלום מזוייפת העומדת כמסווה לרדיפת תאוות הוא כי בעוד שאותם חסידי שלום ואהבה רוחשים כבוד לרשעים ולמקולקלים מחד מאידך לא ימנעו אלו מלרחוש בוז למתוקנים, אלו שלא חטאו אלו שעוד לא השכילו לרדת לסוף דעתם של יפה נפש הנ"ל, כלומר אותו מזרחיסט אשר להוט בכל מאודו להצדיק את צידקת דרכו של הרצל שר"י שכל מגמתו היתה שמד המוני של בית ישראל, לא ימנע עצמו מלשפוך קיטונות של בוז ולעג כלפי הציבור החרדי המתבדל והקיצוני שעוד לא זכה להשכיל עד כמה גדול השלום, לאלה נאמר אמנם ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא, מיהו גם ישראל אף על פי שלא חטא ישראל הוא. ולעניינו. רבני הקאסטם למינהם מצדיקי הפריצות אשר נוהים אחר אהבת אחים וכבוד לזולת נוהגים לא אחת לשכוח את יסודי הדת שלהם בדבר אהבת אחים בעת שיתקלו במי שטורח ומעורר על פירצת דורנו בחוסר הצניעות, אותו הם יתקפו בטענות של אי לימוד זכות על הזולת, על הפרת שלום בית שהוא מעורר (בכך שהוא מונע מנשות ישראל להתקשט בצאתם לעבודה בעוד הבעל בכולל),  ואם נשאל את דעתם על אלו שהחמירו על עצמם במיוחד בצניעות כגון שהולכים ב"שאל" רח"ל או או על זאת יגיבו בכל תקיפות וחומרה זה כבר ממש פריצות שאין כמותה לטענת אותם משכילים דידן.  היה יהודי בביתך ואדם בצאתךכך טען אחד מראשי המשכילים דאז לעדתו אכולת רגשי הנחיתות והבושה מהיותם משוייכים לקהל היהודי המיושן, לשיטתם חוקי התורה אינם מספיק מכובדים וגובלים בחילול ה' ממש, ההנהגות המסורות לנו מדור לדור אינם מתאימות ל"מכובדות" הנוהגת בקרב הגויים ולכן מן הראוי לקדש שם שמיים ולהצניע את אורחות החיים היהודיים ולהראות לעולם עד כמה גם היהודים יודעים להיות "מכובדים" ממש כמו הגויים. ולענייננו – אי אפשר לומר אבל אי אפשר שלא לומר, אך זה ברור כי תפיסה רפורמית זו רובצת לה במחניננו במלא עוז ועוצמה, כאשר נדון עם אדם על עניין של פאה או מטפחת יסביר הנ"ל כי פאה משדרת "מכובדות", כלומר אותה פאת קאטסם שעד לא מזמן היתה מילה נרדפת לפריצות, אותה פאה שמעטרת ראשיהן של מיליוני גויות פרוצות, אותה פאה שלפי עשרות פוסקים גאוני עולם מדורי דורות נחשבת לאיסור גמור מכמה טעמים היא היא הסמל ל"מכובדות", אבל מאידך המטפחת היהודית המסורה לנו מדור לדור, אותה מטפחת שעיטרה את ראשה של אימו של החזו"א (ניתן לראות בתמונה בתחילת הספר פאר הדור) אותה מטפחת שעיטרה את ראשה של מרת שרה שנירר (ניתן לראות בתחילת ההספר אם בישראל) אותה מטפחת שעיטרה את ראשן של אימותינו מדורי דורות קודם פירצת הפאה הנוראית, אותה מטפחת שלכל הדעות והשיטות מהווה כיסוי ראש מהודר ולכתחילה, היא אינה מכובדת כמו הפאה היא קצת יותר מדאי יאכנע, כן יאכנע כמו אימותינו הקדושות. ועל מה אם לא על זה אמרו חז"ל התאוה הקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. קומץ סטז'רים מול פרופסור מומחהתופעה נוספת נמצא במחנות אלו כאשר מחד זעקו גדולי ישראל את דעתם ומאידך קומץ רבנים חביבים וחייכנים הביעו דעה מנוגדת משלהם נמצא שלמרות אי מאזן הכוחות הלזה למעשה המוני המזרחי נהו אחרי אותם קומץ הסטז'רים תוך התעלמות מדברי הגדולים...  ולכאורה נשאלת השאלה, להם יש את הרב שלהם ומה כבר הטענה כלפיהם, לטענה זו הגיב החזו"א בעת שנשאל מדוע כואב לו כ"כ לראות נשים מטלטלות עגלות ילדים במקום שהעירוב "לא כ"כ לכתחילה" הרי יש להם את הרב שלהם והוא מתיר את הדבר, השיב כי הם יודעים טוב מאוד מי הרב האמיתי, שכן כאשר יש להם חולה בביתם מיד רצים הם אליו לחזו"א ולא לאותו רב חדשני שהתיר להם לטלטל. ולענייננו. שפתי גדולי ישראל ברור מיללו, הגרי"ש אליישיב התבטא בשיעורו בצורה ברורה ביותר שכל מה שהתירו הוא פאות כמו לפני מאה שנה ואפילו קצת יותר יפות אבל של ימינו שזה נראה כמו שיער!, ואין שום נ"מ, וכן הגר"ש וואזנר כתב בספרו שבט הלוי "פשוט שפאות נוכריות של ימינו (תשל"ג) הם בגדר עוברת על דת יהודית" וכו'... אבל לקומץ הסטז'רים קרי ראשי ישיבות למינהם משגיחים מדריכי חתנים ושאר מיני רבנים למינהם כל זה לא אומר כלום, להם יש את הכרס שלהם וממילא גם סברות כרס במבחר מגוון ועל פי דעתם הם מתעים את הצאן אחרי רעיונותיהם והגיגיהם שלהם שלמעשה הכל מותר חוץ מ... הפאות הארוכות, פאות עם שביל לבן ועוד שאר מיני ירקות עליהם לא חלמו אפילו גדולי ישראל שאסרו פאות שעוד רחוקות ממראה הנ"ל בהרבה, וכאמור דין התלמידים כדין רבותיהם, וזהו ע"פ החשבון הפשוט שערך החזו"א זצ"ל כאשר יש ל"ע חולה בבית, כולם מעדיפים ברכה מהגרי"ש אליישיב או מהרב וואזנר מהמהרי"ל דיסקין ולא מאיזה רב שכונה חייכן ככל שיהיה. ונקודה זו מביאה אותנו לאיפיון נוסף של התנועות הנ"ל.  משיחי השקר של אז והיוםהגר"א אלחנן וואסמן ציין לא אחת בכתביו את תופעת משיחי השקר, הן הן אלו אותם רבנים שבמקום לעמוד חוצץ נגד פרצות העם דאגו יותר ל"שמם הטוב" בקרב הציבור, במילים אחרות הם לא רצו לפגוע בתדמית הנעימה והחייכנית שלהם לא עמדו בנסיון והחלו לרוץ לפני המחנה תוך צפיה מתמדת לאן המחנה רוצה להוליך אותם, ת"ח כהנ"ל היו מנת חלקם של המשכילים מנת חלקם של המזרחי ומנת חלקנו אנו ועל זה אמרו חז"ל כל המחטיא את הרבים אין מספקים בידו לעשות תשובה שלא יהיה הוא בגן עדן ותלמידו בגינהם וש"מ דדין הרב ודין התלמידים אינו מוצלח במיוחד.  מרמים רק את עצמםמי שניסה פעם להתווכח עם יהודי מהסוג של המזרחי היותר רדודים בטח שם לב לתופעה כיצד הנ"ל מצטט מאמרים הוגה רעיונות מסביר ומבאר את אורח חייו בטענות מטענות שונות מתוך ביטחון גמור שהנה הוא ערוך כראוי לעמידה מול בית דין של מעלה, כל מיני תשובות נבובות והתחמקויות שונות, הוא כ"כ בטוח בעצמו והוא אפילו לא שם לב שלא רק שאת בית דין של מעלה הוא לא יצליח לרמות אלא אפילו ילדים קטנים אינם קונים את הבלוף, אחרי כל הפלפולים ס"ס כל אחד הרי אומר לעצמו נו באמת.... הרי היהודי הזה נראה כמו חילוני גמור, מכף רגל ועד ראש, איך אפשר להגיד שזה רצון התורה, סנדלים מכנס קצר גופיה ורק כיפה קטנטנה בקדמת הראש (שיהיה סימן שהוא דתי) וכל אורח החיים נודף ריח חריף של חילוניות, אחת הראיות לגודל הבלוף היא שכמעט לא נמצא בעל תשובה רציני שיצטרף אל תופעה החדשנית הזו, ואפילו שהאורח חיים הנ"ל הוא הכי דומה למה שהוא הכיר הכי קרוב אליו הכי מזכיר את השאיפות שלו מ"מ הבלוף הוא בולט מדאי בשביל שגם הוא ירמה את עצמו, אותו בעל תשובה מבין טוב מאוד שהוא לא חזר בתשובה כדי להשאר חילוני (רק עם תירוצים) בקיצור מרמים רק את עצמם. ולעניינו. גם חסידי הקאסטם למינהם בשיחה איתם ישלפו אין סוף ראיות ופלפולים, הם מדברים בבטחון גמור ופוערים עיניים המומות אל כל מי שלא השכיל להבין את דעתם, הם יסבירו שהרב אליישיב לא התכון, שהרב וואזנר הוא חסיד, הם ישאלו בתמיהה "מי אמר שאסור?"... ושאר תשובות נבובות ומתחמקות שאת אף אחד לא משכנעות וכ"ש שלא יעזרו מול בית דין מעלה, למעשה אפילו ילדים קטנים אינם קונים את הבלוף, אחרי הכל עם כל הפלפולים והטענות, בוגרת הבית יעקב הזו נראית כמו חילונית לגמרי מכף רגל ועד ראש, איך אפשר להגיד שזה רצון התורה, אותם נעליים אותה חצאית אותה גזרה ואותם שערות, ורק למעלה בקצה הפאה (אם היא הולכת ע"פ ה"תקנון") אפשר אולי להבחין שזה לא שער שלה (שיהיה סימן שהיא נשואה) וכל המראה זהה לחלוטין לזה של כל דוגמנית גויה, כל אחד אומר לעצמו מה צניעות בכל המראה החילוני הזה, והראיה היא שכמעט לא נמצאות בעלת תשובה שמצטרפות אל הבלוף החדשני הזה, כל בעלת תשובה מבינה את הבלוף ואפילו שהמראה הזה הכי דומה לשאיפות שהיו לה היא שכל ימיה חלמה להיות דוגמנית ולהראות בדיוק ככה מ"מ הבלוף הוא בולט מדאי בשביל שגם היא תרמה את עצמה, אותה בעלת תשובה מבינה טוב מאוד שהיא לא חזרה בתשובה וקבלה על עצמה צניעות רק בכדי להראות בדיוק כמו דוגמנית (רק עם תירוצים), בקיצור מרמים רק את עצמם.    השתדלות ע"י רפיון ברוחניותסטיה נוספת של חברי ההשכלה המזרחי והמסורתיים היא בשיבוש מחשבתי שהביאם למסקנה שהשתדלות מסויימת אפילו שאינה כפי רצון ה' היא זו שתביא לגאולה, וכמו שסברו המשכילים שדווקא התרחקות מהלבוש היהודי והתדבקות באורחות הגויים היא זו שתביא את הגויים לחבבם יותר ולמנוע את הפרעות, וכן חברי המזרחי שהסיקו משום מה שדווקא הליכה לצבא תוך התערטלות מציביון דתי ונשירה המונית של ציבור המתגייסים היא זו שתביא לעם ישראל את הישועה בשדה הקרב, ולמעשה עצת ה' היא תקום  וימים הוכיחו שרק הליכה בדרכי ה' הם היסוד להצלחה. ולעניינו. משכילי הצניעות אמנם חזקים במידת הבטחון שלהם בכל שאר העניינים אלא שבנוגע לצניעות נגע ההשכלה אחז בהם ל"ע וכאן כבר הראש עובד אחרת, כלומר כדי להצליח בחינוך הילדים האמא תלך עם פאה למרות קריאותיהם של גדולי ישראל על כך שרוב רובם של הפאות בימינו אינן צנועות לכל הדעות ושמטפחת לכ"ע היא לכתחילה, כדי שלילדים יהיו שידוכים טובים יותר אזי גם כאן האמא תעשה כל שביכולתה כדי לא להראות בעלת תשובה או פרענקית ותקצר את החצאית בשביל להיות יותר "מכובדת", כדי לעזור לה' יתברך שלא יהיה לו קשה במהלך הזיווג זיווגים היא תשאר עם הקאסטם המתנפנפת שלה ומחליפה את אמונתה בבורא העולם תמורת אמונה במקבץ שערות אירופאיות משובחות.  כאמור מזרחי של פעם ומזרחי של היום הקו השווה השתדלות פסולה ואלו ואלו לא יביאו את הגאולה, וכמות הנוער הנושר, או יותר נכון כמות הנוער שלא נשר אך נשאר מרוקן מכל תוכן יהודי אמיתי ושורשי מעידים על תועלת ההשתדלויות הנ"ל.   באופן כללי זה בסדרמזרחיסת או מסורתי זה לא רק עניין של השתייכות אלא זה תפיסה הלכתית בפני עצמה זו תפיסה שנוקטת שקיום התורה זה רק עניין כללי לא כולל דקדוק הלכה, "העיקר לשמור על צורה כללית של שבת"..., וגם בנידון דידן, רבני רפורמת הצניעות לא צריכים גמרא לא ראיות לא פלפולים ולא מקורות, די להם בכך שאשתו של... והבת של... הלכה באופן כזה או אחר וטענות כמו "שמעתי פעם שזה בסדר וכו'..." גם הם מספיקות כדי להתיר דברים שנידונו בקרב גאוני עולם כאיסורים חמורים שעליהם נאמר ושב מאחריך, רבני הקאסטם גם הם יפסקו על פי סיפורי צדיקות על נשים שהלכו בפאות בליטא בתקופה שבה רוב הנשים הלכו בגילוי ראש גמור, גם הם בדיוק כמו המזרחיסט שרץ אל הצבא תוך הבאת מקורות מהתנ"ך על מלחמת מדין וצבאו של דוד המלך, כאשר אינו רואה את הבזיון בו הוא שרוי בעוד קלונו מתגלה לכל בזמן שלכל בר דעת ברור החילוק הכ"כ גס בין שני סוגי הצבאות גם אותו רב המתיר את הקאסטם על פי סיפורים מזמן החזו"א למרות היותו מקדיש את מיטב זמנו ומרצו על פיתוח החשיבה ועמידה על חילוקים עדינים משהו דק מן הדק בין סברות הפוסקים השונות, לא שם לב אפילו כי ישנו איזה הבדל כל כך גס ובולט בין פאות שלפני מאה שנה לקאסטם המהמם של דורנו, בין פאות של אז שהיו מעוררות גיחוך לפאות ימינו שמעוררות הרהור, בין התקופה בה רוב הנשים הלכו בגילוי ראש לבין בוגרות בית יעקב של ימינו, הוא כ"כ להוט אחר ההיתר שהוא אפילו לא שם לב לחילוק הבוטה הכל כך ברור וגס.  בד"ץ בנות ציוןהמונח פסיקת הלכה ע"פ נשים עדיין מעורר חלחלה לכל מי שעוד נשאר לו אפילו זיק כלשהו של יראת שמיים, נראה שגם אצל המזרחי הדבר נתפס בכללותו כמשולל, אבל משום מה בשאלות הנוגעות לצניעות פתאום כל מורה בסמינר יכולה לפסוק, הדבר נעשה בריש גלי לכתחילה שבלכחילה, מורה שמעולם לא עיינה בשו"ע אבע"ה קט"ו, בשו"ת החת"ס ל"ו באו"ח סימן ע"ה בכתובות ע"ב וכו' אותה מורה שמעולם לא פילפלה בדיני דת יהודית ובסוגיות השונות הנוגעות בדבר היא פתאום תחליט האם אשה פלונית עברה את הקו עליו נאמר "מחטיאי הרבים" או שהלבוש שלה עדיין בסדר.  היום זה לא מה שהיה פעםכמו אז גם היום יצפצפו משכילי הצניעות כי מה שהיום זה לא מה שהיה פעם, אותה סיסמא כ"כ ידועה של ההשכלה וכל זרמי היהדות החדשניים למינהם, הפכה נחלתנו בכל מה שנוגע לצניעות, וכמו שבבני עקיבא טוענים השקם והערב כי הדור חלש וצריך להתאים את התורה אל הציבור כך גם היא התפיסה בקרב רבני הקאסם, שהחליטו פתאום שכל דיני הצניעות משתנים לפי הדור המקום ומצב הרוח הכללי וכל השו"ט בין הפוסקים באבה"ע קט"ו ס"ד העוסקת במושגי הצניעות הכל כבר לא רלוונטי לימינו רח"ל.וכמו בבני עקיבא שלא טרחו לברר האם אכן התלמידים שלהם כל כך מוגבלים, והאם באמת אינם בנויים ללימוד בישיבה, אלא פשוט החליטו עבורם כי הם נכים מבחינה רוחנית, ומן הראוי שילמדו במסגרת המחייבת שעתיים גמרא בשבוע ולא יותר חלילה כי הם עלולים להתפרק, כך גם רבני הקאסטם למינהם מתירים ומורידים את הרף חדשות לבקרים כדי שחלילה וחס אף אחד לא ישבר לרסיסים באם אשתו תהיה קצת יותר צנועה רח"ל. וכן על זאת הדרך כמו שאצל המשכילים "העיקר זה הלב" ממש ככה אצלנו בצניעות העיקר זה הלב "צניעות פנימית" זה מה שחשוב, וביגוד וכיסוי הראש זה רק דברים חיצוניים ולא לנו אנשי מעלה להשקיע כוחות בדברים אלו, אנחנו עובדים על הפנימיות... מי שיעיין ימצא עוד רשימת דמיונות ארוכה בין דפוסי החשיבה וההתנהגות של המשכילים של פעם ומשכילי הצניעות של היום, הרפורמים של פעם ומחדשי תנועת הצניעות של היום, המזרחי של פעם ורבני הקאסטם של היום, אותה גברת בשינוי אדרת וגם בשינוי החצאית המטפחת וכל סגנון הלבוש, וצריך כל אחד להיות עירני כאשר הוא שואל ומברר בדברים אלו, כי הדבר די נפוץ שאפילו רבנים שנמצאים בפיסגת החומרות וההידורים, מקפידים על קלה כבחמורה, בדקדוקים מדקדוקים שונים, ברגע אחד הופכים למזרחיסטים גמורים בעת שדנים איתם בענייני צניעות, פתאום כאילו יד עלומה החליפה בין ההמבורג לכיפה סרוגה קטנה בקדמת המצח, ופתאום כאילו התחלף לו הפראק בגופיה קייצית, והמח הוחלף בראש של אדם "מסורתי" מן השורה, וממילא "הכל בסדר בסה"כ... לא צריך להגזים... אשתו של והבת של הלכו ככה... ושמעתי שמספרים ש.... ולא צריך להיות קיצוני... ומי אמר שאסור... והעיקר זה הלב... ותשאל את אשתי מה היא אומרת... וגדול השלום... וצריך שהילדים יתקבלו לחיידר... וחשוב להיות מכובד..." משכילים של פעם משכילים של היום מזרחי של פעם מזרחי של היום. ה' יצילנו.
עדכון אחרון ( ראשון, 12 יוני 2011 09:40 )  
You are here: Home מאמרים צניעות השכלה של פעם והשכלה של היום