tsniut.co.il

 • יצירת חשבון
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

אל תפסידו את הרכבת

דוא הדפסה PDF

 פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א: "תדעו לכם, עם ישראל בסכנה קיומית כמו שהיה בתקופת היטלר" ימש"ו

אל תפסידו את הרכבת

המהרש"ם הכהן על התורה זי"ע כתב: שהקדוש מקאשנייב שאל את אחיו הקדוש "במה נלך לקראת משיח? כי החסידים ירקדו לפניו והוא ישאל אותם על כל המאדאס הארורים שהולכות הנשים ומדמות עצמן לנשות עכו"ם וישאל כל אחד ואחד כאיזה ערלית הולכת אשתך? ולא יוכלו לענות כלום למשיח, ואמר שכוונתו על מה שהולכות נשים בטעם עכו"ם בשייטל (פאה) ובכה על זה הרב מקאשנייב מאוד".


מסר מרב . . . שליט"א בכנס נשים בירושלים

 

מפאת כבוד הנפטרים והאלמנות הסיפור פורסם ללא שמות (השמות שמורים במערכת).

היום בימינו בעולם הישיבות, בעולם התורה לצערנו הרב יש הרבה נשים שלא מקפידות בנושא של כיסוי הראש.

כשאני התחתנתי היינו גרים בשכונה בירושלים ואחת השכנות היתה לובשת פאה לא כל כך צנועה בשכונה לא כל כך חרדית. תקופה קצרה לאחר החתונה שלה היא חלתה במחלה הידועה ולאחר מכן היא עברה ייסורים קשים ומרים ובסוף נפטרה. וקיבלו שם כל הנשים על עצמן, באותה השכונה שגרנו, כיסוי ראש.
האמת שלא הייתי מעיז להגיד את זה … לפני בערך שנתיים נפטר תלמיד חכם גדול פתאום, הייתי קשור איתו  והיה כואב לי מאוד הפטירה שלו. הייתי מתפלל כל פעם לעילוי נשמתו.

יום אחד הייתי אצל מורי ורבי הרב הצדיק … שליט"א, אמר לי תשמע תלך לציון של אותו תלמיד חכם ותתפלל שמה לעילוי נשמתו. אני הגעתי לציון התפללתי ובלילה הוא בא אליי בחלום ואמר לי "תדע לך הסיבה שנפטרתי מן העולם זה בגלל שאשתי היתה לובשת פאה נכרית"  – והוא אמר לי – "תשמע יש עוד תלמיד חכם אחד שעומד לקבל איזה ייסורים וגם הוא עומד ללכת מן העולם בגלל שאשתו הולכת עם פאה, וזה יהיה לך סימן תוך כמה חודשים תשמע שהוא גם חולה". לצערי הרב אותו תלמיד חכם, אכן חלה ונפטר.


הרב ר' אהרן ראטה מברגסאז זי"ע – בעל "שומר אמונים" וטהרת הקודש"

כתב בצוואתו הקדושה בזה הלשון (מתורגם מאידיש):

"הנני מבקש מכל הנשים והבנות של הילדים שלי שיחיו ושל התלמידים שלי שיחיו וגם מהיהודים שחפצים לשמוע בקולי! סמוך אל הדור החשוך והעני הזה התחילו לפרוץ את הגדר, והתחילו לשאת פאה נכרית ומאז והלאה המשיכה ההתדרדרות לרדת בתכלית הירידה בעוונותינו הרבים. הצדיק הקדוש ר' פנחס קאריצער אמר כך: כאשר משיח יבוא אזי יראו שהגאולה היתה תלויה ועומדת עבור שערה אחת!, ובגוף כתב יד כתוב, שהכוונה היא באמת על עניין השערות שהנשים מקילות רחמנא לצלן. ואם כן כעת בניי המתוקים, איזה פנים לכם לפני משיח צדקינו, כאשר כל האבות והאמהות וכל הנשים הצדקניות יבואו יחד על משיח, ויראו שאתם עיכבתם את הגאולה רח"ל לאן יזרקו ויליכו אתכם?! על כן אני מבקש שכל אשה, חס ושלום, לא תקיל שום כולא כל דהוא בלבישת פאה, אפילו שערה אחת!. ושיהיה לכל אחד מסירות נפש על כל הגדרים וסייגים של קדושה, הן מצדו הן מצד אשתו ובניו שלא ילכו עם פאה!.


אשה שאלה את הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א:
"בעלי קנה לי פאה חדשה לחג פסח,
מה עליי לברך ?"
'ברוך דיין האמת'

 


גברת מ.ג.  זאת שעשתה את הגרפיקה לדיסק של "…"
"תדעי לך שביום שהודפסו הדיסקים האלו לפני שנה וחצי נודע לי שאני מעוברת. ורציתי לבשר לך שנולדו לי תאומות מתוקות ברוך השם לאחר הרבה שנים של עקרות".

 


גברת א.ק. יצאה מהמחלה ברוך השם לאחר שהפיצו דיסקים לרפואתה

 


גודל מעלת הצניעות

 

רוצים אנו להרחיב את הדיבור ולהראות את גודל מעלת הצניעות וכדי להכיר את מעלת הצניעות נביא את מה שכתוב בספרים הקדושים, איך שרבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר כתב וגם ספרים אחרים, קודם נביא מדרש שהשם משתוקק ורוצה להימצא בעולם, וכאן נביא איך זה נראה כשהשם נמצא בעולם הזה, ברחוב. נכתוב את זה כמו שמצאנו בכמה הזדמנויות. איך נראה רחוב: רואים אנו רחוב מלא באנשים לא נקיים, מלא פריצות, בעלי עברות ומובן שברחוב נמצאים מחנות גדולות של קליפות ומזיקים, בגמרא ברכות כתוב שהקליפות הם כל כך הרבה, שעומדים אחד על השני בכמה קומות ואי אפשר לתאר איך שזה נראה ומה גודלו של צער הקדוש ברוך הוא כשנמצא בין המחנות, את זה אי אפשר לכתוב ושכל האדם אנו יכול לתאר זאת. ומיד מכריזים בכל העולמות – "שהמלך בצער" וכשהמלך בצער, כל העולמות וכל הנשמות בגן עדן וכל המלאכים מכל העולמות בצער וכל העולמות רועשות.

ואז עוברת בת יהודית ברחוב כשהיא לבושה בלבוש צנוע,

ובספרים כתוב כשיהודי הולך על פי תורה הולכים איתו מחנות גדולות של מלאכי השרת וכוח גדול של קדושה וכשהקליפות רואות את גודל כוח הקדושה נופל עליהם פחד נורא ובהלה גדולה ובורחים לכל הצדדים דורכים והורגים אחד את השני. הקדוש ברוך הוא מביט על כל זה ושמחתו כביכול אינו נתן לתאר, שמחה עצומה של נקמה בשונאים והמצערים נשמדים. והקודש ברוך הוא עובר ברחוב עם היהודי בגאווה ככתוב בתהילים "ד' מלך גאות לבש" כשכבוד שמים נישא אז לבוש ד' גאות. ואז בשמים מה קורה? לא ראינו זאת רק נביא מהספרים הקדושים כמו גם בספר הזוהר, ואז יוצא כרוז בשמים – "המלך בשמחה" – כל המלאכים והנשמות מביטים מטה לראות מה קורה ורואים את כל שונאי הקדוש ברוך הוא נשמדים ורואים איך שהם רצים בבהלה והנקמה גדולה לא לתאר ורואים את כוח הקדושה מנצח את הקליפות ושלהבת גדולה מסתובבת ברחובות ושולח קרניים לכל הצדדים קרני האור משמידים את הקליפות. הקדושה שוררת  ברחוב השמחה בכל העולמות גדולה.

ואז נשקט בכל העולמות וכולם שומעים מה שמודיעים – "שהניצחון של הקדושה והשמחה ההיא גרמה  בת יהודית, שעברה ברחוב בלבוש צנוע  והשם שלה הוא פלונית בת פלונית" וכולם רושמים את השם ואחרי מאה ועשרים  שנה ששומעים את השם באים לקבל את פניה ולחלק את הכבוד שמגיע לנשמה שעשתה את השמחה הגדולה למלך ולכל העולמות והכבוד והוד והדר שנחלק לנשמה כמעט אנו יכול לתאר זאת ולכתוב את כל זה.


פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א:

 

"תדעו לכם, עם ישראל בסכנה קיומית כמו שהיה בתקופת היטלר"


נבואה נוראה עשרות שנים לפני השואה!

 

מה היה מגורמי השואה הנוראה!

שמעתי מפיו של המשב"ק של הרה"ק ר' שמחה בונים מאוטווצק זי"ע – בנו של הרה"ק ר' מדלי מוורקא זי"ע, אחיו של הרה"ק ר' יעקב דוד מאמשינוב זי"ע, ראש שושלת אמשינוב, - שלפני עלותו לארץ הקודש – בשנת תרמ"ז – נתאספו כל גדולי האדמורי"ם בביתו להיפרד ממנו, מצד אחד ישב הרה"ק בעל ה"שפת אמת" מגור זי"ע, ומצד שני ישב הרה"ק מאלכסנדר זי"ע, וכל החדר היה מלא בגדולי הצדיקים שבפולין, עד שלא הניחו לשום גבאי להיכנס לחדרו הקדוש מאפס מקום. ובאותם רגעים נעלים טרם עלייתו לארה"ק, נעמד ר' בונים מאוטווצק זי"ע, ואמר לכל הצדיקים המסובים שם: הנני רואה שהחלה להתפשט פריצות של לבישת 'פעל' (כעין חתיכת עור של כבש עם מעט צמר שהי' דבוק לעור, והניחו אותה בקצה המטפחת במקום שערות) דעו לכם שאם לא יעצרו פירצה זו, יבוא יום ויתחילו הנשים ללבוש ר"ל פיאות הדומות לשיער ואז יקום גוי ויחריב את העולם, וישמיד היהודים רח"ל. – כה דיבר הרה"ק, יותר מחמישים שנה לפני השואה הנוראה!- וידוע ששנים מועטות לאחר מכן היתה התדרדרות עצומה בענייני יהדות בפולין ובשאר אזורי אירופא, וגם בנושא כיסוי הראש חלה נסיגה נוראה, והסוף המר ידוע לכולם רח"ל. (מפי אחד מגדולי האדמורי"ם שליט"א שהורה לפרסם סיפור נורא זה)


כל השולחנות ערוכים לקראת ביאת המשיח

 

זוגתו של אחד מחשובי הציבור בעיה"ק טבריה נקטפה לאחר הרעלה לבית עולמה נ"ע, לפני שנים מועטות. לפני כמה חודשים נכנסה בתו היתומה בשעה טובה לחופה, בשבועות האחרונים ראתה הכלה את האמא ע"ה מופיעה לקראתה בחלום ברור וכה אמרה: "דעי לך ביתי כי בשמים כבר כל השולחנות ערוכים לקראת ביאת המשיח, וממש אנו נמצאים ברגעים אחרונים לקראתו, רק הבעיה שמעכבת את ביאתו היא הפאה שאת שמה על ראשך, וכן כל אותן נשים אשר שמות פאה על ראשן מעכבות שהוא לא יכול לבוא", הכלה ניסתה להתווכח עם האמא, שמא תלך בפאה צנועה מאד וקצרה, אולם האמא התעקשה ואמרה שוב ושוב: "בשמים לא אוהבים את הפאה, לא ארוכה ולא קצרה, הכל פריצות ואסור!" בבוקר קמה הכלה מבוהלת, וכמובן זרקה את הפאה, והולכת כיום כרצון הבורא. (050-4113653)


סיפור התחזקות מהאדמו"ר הבבא סאלי זיע"א :

מעשה שהיה, אחת מבנות המשפחה (של הבבא זיע"א) החלה ללבוש פאה נכרית, בעלה שהתנגד לכך בכל תוקף, העלה חרס בידו. בצר לו ניגש לרבינו (הבבא סאלי זיע"א) והתלונן על אשתו, שהחלה ללבוש פאה נכרית. רבינו כינס את כל בנות המשפחה עם הרבנית, והחל להטיף מוסר בגדרי הצניעות, הלבוש, וחומרת גילוי הראש לאשה וכו'. בסיום דבריו אמר רבינו: "כל אשה הלובשת פאה נכרית ואפילו רק חתיכת פאה,  מכינה לעצמה חומר הסקה, שבו ישרפו אותה בגיהנום".
בצאתן מחדר רבינו, אמרה אותה אשה: נו, לא כל כך נורא, וכי כמה חומר הסקה יש בפאה נכרית, הרי השערות דולקות רק שניות אחדות ותו לא…
מעת שפלטה מילים אלו מפיה, החל ראשה של אותה אשה לכאוב כאבים עזים ביום ובלילה, ולא נמצא מזור לכאב ראשה. החלה האשה לפשפש במעשיה, ותלתה את כאב ראשה בדיבורה האוילי והשטותי. חזרה האשה יחד עם בעלה לרבינו ואמרה: "רבינו! חטאתי, עויתי, פשעתי, דברתי בלשוני דברים, אשר לא ייאמרו על דברי כבוד תורתו, והנני מבקשת סליחתך". אמר לה רבינו: אם תקבלי עליך לכסות את ראש במטפחת, בלי כל חכמות והמצאות, יחדל כאב ראשך ונסלח לך!.
חזרה האשה לכסות את ראשה במטפחת, ומיד חדל כאב ראשה!.

(ספר סידנא בבא סאלי חלק ב' עמוד ע')

שמענו סיפור זה גם מפי אחת מבנותיו של הבבא סאלי שנכחה במקום


אמר מרן רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל: "הדבר הראשון שיעשה מלך המשיח שיתגלה הוא שיבער את הפאה הנכרית מן העולם" (מהנשים שלא יזכו לבער את הפאה לפני בואו רח"ל)

 


מעשה ביהודי שדיבר עם הגה"צ רבי בנימין רבינוביץ זצוק"ל, ובתוך השיחה דיבר רבי בנימין זצוק"ל בענין ביאת משיח צדקנו, ושעלינו לחטוף עכשיו כל מה שאפשר לעשות נחת רוח להש"י, כי כל הדורות וכל העולמות ממתינים על כל פעולה טובה שלנו. נענה אותו יהודי ואמר, שאם לא היו קיימים אותם רשעים הרודפים את שומרי התורה והמצוות, אזי בוודאי כבר מזמן היה המשיח צדקנו מתגלה לגאלינו. וכך האריך אותו אדם לדבר בעניין זה, שהכל נגרם על ידי אותם הרשעים שלוחמים נגד שמירת התורה והמצוות רח"ל. נאנח הגה"צ רבי בנימין זצוק"ל, ואמר בכאב רב אל אותו יהודי, "ואני אומר לך, שאם לא הפאות והפריזעט'ן של הנשים של שומרי התורה והמצוות, אזי היה משיח צדקינו ממזמן מתגלה לגאלינו. שמע לדבריי, ותפסיק להטיל ולהשליך את הדבר על הרשעים, דע לך, כי הדבר לא תלוי בהם, אלא עלינו לדעת שהדבר תלוי בנו, כי כל השתדלות שנשתדל ונפעל להסיר את הפאות ואת הפריזעט'ן, לקיים את מצות כיסוי הראש כרצון הש"י הצניעות,  היא זו שתקרב את הגאולה"!

 


גברת ר.כ נרפאה רפואה שלמה לאחר תאונת דרכים קשה בזכות הכנסים שעשו לרפואתה

 


לגברת ח. מירושלים נולדו תאומות לאחר הרבה שנים של עקרות, בזכות הכנסים שעשתה.

 


אדון כ.מ. יצא מהמחלה בזכות הכנסים שעשו לרפואתו.

 


"ומצדיקי הרבים, ככוכבים, לעולם ועד"

 


אישה יקרה, הצטרפי גם את לנשים הצדקניות שבזכותן עתידים להיגאל
קבלי על עצמך צניעות בביגוד ולבער עוד היום את הפאה הנכרית
ולכסות את ראשך במטפחת צנועה כדרך האמהות הקדושות וכבקשת הצדיקים לזכות עם ישראל ולרפואת כל חולי עמו ישראל

חומר להפצה:  02-5810763 ◊ 03-6787440◊  02-6788888   ◊  02-5868195  ◊  02-5820178  ◊  03-6775298

ואל תפסידי את הרכבת!

עדכון אחרון ( ראשון, 12 יוני 2011 09:36 )  
You are here: Home מאמרים צניעות אל תפסידו את הרכבת